Polityka prywatności

Polityka prywatności B-Solutions Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych jest B-Solutions Sp. z o.o. Al. Niepodległości 827 1/A.

Kontakt :

  • telefoniczny 5083669
  • mailowy bartek@b-solutions.nazwa.pl

Cel zbierania danych:

Państwa dane są zbierane w celu utrzymania kontaktu mailowego i telefonicznego na całym etapie ofertowania, prowadzenia zleceń, procesów reklamacyjnych, księgowych i windykacyjnych.

Dane adresowe mogą być przekazywane :

  • Firmom kurierskim w celu dostarczenia przesyłek.
  • Organom państwowym do tego uprawnionym.
  • Firmie windykacyjnej w przypadku braku zapłaty za zrealizowane zamówienie.

Czas przechowywania danych:

  • Dokumenty rozliczeniowe - księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba , że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
  • Dokumenty związane z rękojmią - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
  • Dane dla celów marketingowych do czasu jej wycofania.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych:

Możecie Państwo w każdej chwili żądać usunięcia danych przetwarzanych przez

B-Solutions Sp. z o.o. wyjątkiem następujących sytuacji:

  • zamówienie lub umowa, które zostały zrealizowane tylko częściowo.
  • nieuregulowany dług wobec B-Solutions Sp. z o.o.

Prawo wniesienia skargi:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

Bartosz Izydorczyk

Prezes Zarządu